0903 518 201, 0904 348 901 info@alufixsro.sk

Poradenstvo

Naše riešenia sú pre každú stavbu.

Pri rekonštrukciách a novostavbách bytových domov spolupracujeme s:

Poradenstvo zahŕňa návrh konštrukčného riešenia a jednotlivých detailov.
Pri návrhu zohľadňujeme požiadavky klienta
vo výbere výplní zábradlia, farebnom riešení konštrukcie a aj možnosti dodatočného systémového zasklenia.

Balkón, loggia alebo terasa je priestor pre život.

Je to súčasť bytu a majitelia ho chcú využívať čoraz častejšie na trávenie voľného času a chcú mať na ňom sucho a pohodu.

Všetky naše zábradlia spĺňajú požiadavku Vyhlášky č. 162/2013 Z. z.: Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Spĺňajú požiadavku normy STN 74 3305 a skúšky boli vykonané v TSÚS Bratislava.

Ako to prebieha

Radi sa s vami stretneme a prekonzultujeme váš projekt

  • Zavoláme si

  • Dohodneme si termín

  • Prezrieme si váš projekt

  • Navrhneme riešenie

  • Vypracujeme ponuku

  • Zrealizujeme váš projekt

Zavolajte nám:

0903 518 201