0903 518 201, 0904 348 901 info@alufixsro.sk

Projektanti

Naše riešenia sú pre každú stavbu.

Pri rekonštrukciách a novostavbách bytových domov spolupracujeme s:

Poradenstvo zahŕňa návrh konštrukčného riešenia a jednotlivých detailov.
Pri návrhu zohľadňujeme požiadavky klienta
vo výbere výplní zábradlia, farebnom riešení konštrukcie a aj možnosti dodatočného systémového zasklenia.

Balkón, loggia alebo terasa je priestor pre život.

Je to súčasť bytu a majitelia ho chcú využívať čoraz častejšie na trávenie voľného času a chcú mať na ňom sucho a pohodu.

alufix jesenskeho balkony
Alufix hlinikove balkonove zabradlia Holíč - Pri kaštieli

Všetky naše zábradlia spĺňajú požiadavku Vyhlášky č. 162/2013 Z. z.: Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Spĺňajú požiadavku normy STN 74 3305 a skúšky boli vykonané v TSÚS Bratislava.

Kontaktujte nás

ALUFIX, s.r.o.

Kamenná cesta 8869 , 010 01 Žilina

Kancelária - Saleziánska ulica

budova Bytterm, 1. poschodie
termín stretnutia po tel. dohovore

U

IČO: 47104163

0903 518 201

Roman Matejička

0904 348 901

Ing. Katarína Matejičková

info@alufixsro.sk